УСЛУГИ И ЦЕНОВНИК

СКТМ не е даночен обврзник така да посочените цени се комплетни


Вид на услуга   Цена за Членки Редовна цена
Пријава на работници
по лице
300.00 ден 500.00 ден
Одјава на работници
по лице
300.00 ден 500.00 ден
Посредување при задолжителни систематски прегледи
по лице
100.00 ден 300.00 ден
Посредување при полагање на испити за водичи, придружници и раководење на ТА
по лице
600.00 ден 1,200.00 ден
Услуга околу одржување на софтверот и хардверот на Вашата компанија
месечно
800.00 ден 1,500.00 ден
Чек листа што е се потребно (документи) за една компанија да обавува дејност согласно законите, на која би и се давало правен совет односно би се прегледувале документите и би им се сугерирало што им недостасува и на кој начин да се комплетира документацијата   2,000.00 ден 4,000.00 ден
Посредување при апликација за ИПАРД и ИПА програма
аплицирана вредност
0,5 % 1.5%
Посредување при ангажирање на лекар за организирање на екскурзии      
Посредување при исполнување на законската обврска за противпожарни апарати и сертификати за нивно ракување      
Посредување при договори за лекторирање на печатените брошури, флаери и целиот промотивен материјал      
Посредување со Осигурителни компании за намалување на вредноста на премиите кои ги плаќаат членките на Комората      
Посредување при печатење на материјали на членките. Добивање на поконкретна понуда од печатници кои би се поевтиниле трошоците за печатење на материјали на членките      
Посредување при организирање на обуки за лица кои мораат да поседуваат лиценца за примена Хасап стандарди      
Посредување и договор за соработка со МПМ за рекламирање на членките, намалување на цените за рекламирање      
Поставување на банер 1      
Поставување на банери 2, 3 и 4      
Поставување на банер 5      

<< Назад 

Top