Записник бр. 20 од 17.09.2015 година

НАСТАН: 20та седница на У.О. на СКТМ
 
  1. Оставка на Извршниот директор и одлука за разрешување на Извршниот директор
    1. 1. Избор на нов извршен директор
  2. Свикување на 12 (дванаесетто)  годишно изборно собрание на СКТМ и организација на истото
  3. Одлука за утврдување на термин за одржување на собрание
  4. Разно


<< Назад

Top