Записник бр. 02 од 15.10.2015 година

НАСТАН: 02 (втора) седница на У.О. на СКТМ
 
1. Одлука за разрешување на Пенчо Кимов од Извршен директор на СКТМ.
2. Одлука за именување на Биљана Пејоска Ристеска за извршен директор на СКТМ.
3. Договор за вработување на Извршниот Директор
4. Разно
 


<< Назад

Top