Агенда за Обуката за заштита на личните податоци

Обука за обезбедување на тајност и заштита на обработката на личните податоци
Скопје,  ___________________ -
Агенда
10:00 – 10:10
Регистрација на учесниците
10:10 – 10:45
Генерички обуки
Тема : Заштита на личните податоци во Рeпублика Македонија
10:45 – 11:25
Генерички обуки
Тема : Имплементација на ЗЗЛП
11:25 – 11:40
Кафе пауза
11:40 – 12:20
Генерички обуки
Специјализирани обуки - Модул 1
Тема:  Инспекциски надзор
12:25 – 13:10
 
Специјализирани обуки - Модул 1
Тема: Технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци
13:10– 13:45
Пауза за ручек
13:45 – 14:10
Генерички обуки
Тема: Обврска на контролорите за регистрација на збирките на лични податоци во Централниот регистар на ДЗЛП  и надлежностите на офицерот за заштитата на лични податоци
14:10 - 14:50
Специјализирани обуки
 Тема: Видео надзор
14:50 – 15:00
Евалуација на обуката и доделување на сертификати за учество на обуката
 
<< Назад

 

Top